Μεταφράσεις

Μεταφράσεις γενικού χαρακτήρα

Παρέχω μεταφράσεις γενικής φύσης (μη ορκωτές) στους ακόλουθους γλωσσικούς συνδυασμούς:

 • μεταφράσεις ελληνικών – ολλανδικών
 • μεταφράσεις ολλανδικών – ελληνικών
 • μεταφράσεις ελληνικών – αγγλικών
 • μεταφράσεις αγγλικών – ελληνικών
 • μεταφράσεις ολλανδικών – αγγλικών
 • μεταφράσεις αγγλικών – ολλανδικών
 • μεταφράσεις γερμανικών – ολλανδικών
 • μεταφράσεις γερμανικών – ελληνικών
 • μεταφράσεις γερμανικών – αγγλικών

 

Ορκωτές μεταφράσεις

Παρέχω ορκωτές μεταφράσεις στους ακόλουθους γλωσσικούς συνδυασμούς:

 • ορκωτές μεταφράσεις ελληνικών – ολλανδικών
 • ορκωτές μεταφράσεις ολλανδικών – ελληνικών
 • ορκωτές μεταφράσεις αγγλικών – ολλανδικών
 • ορκωτές μεταφράσεις ολλανδικών – αγγλικών
 • ορκωτές μεταφράσεις αγγλικών – ελληνικών
 • ορκωτές μεταφράσεις ελληνικών – αγγλικών
 • ορκωτές μεταφράσεις γερμανικών – ολλανδικών
 • ορκωτές μεταφράσεις γερμανικών – ελληνικών
 • ορκωτές μεταφράσεις γερμανικών – αγγλικών

 

Είμαι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ορκωτών Διερμηνέων και Μεταφραστών (Rbtv) του Προεδρείου Ορκωτών Διερμηνέων και Μεταφραστών (Bureau btv), το οποίο είναι μέρος του τμήματος Νομικής Βοήθειας, το οποίο έχει ορισθεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης ως διαχειριστής του μητρώου και έχει την ευθύνη για την εφαρμογή ορισμένων πτυχών του Νόμου Ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών. Αυτός ο Νόμος απαιτεί ορισμένα όργανα δικαιοσύνης στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου και της μετανάστευσης, καταρχήν, να χρησιμοποιούν μόνο διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ορκωτών Διερμηνέων και Μεταφραστών (Rbtv). Με την καταχώριση στο Μητρώο Ορκωτών Διερμηνέων και Μεταφραστών (Rbtv) συνδέονται Ορισμένες απαιτήσεις όσον αφορά την ποιότητα και την ακεραιότητα.

Έγγραφα που πρέπει να μεταφραστούν από ορκωτό μεταφραστή, είναι για παράδειγμα, πιστοποιητικά, έγγραφα του ληξιαχείου (πιστοποιητικά γεννήσεως, γάμου, οικογενειακής κατάστασης, κτλ.), καταστατικά, δικαστικές αποφάσεις και πράξεις συμβολαιογράφου. Μια ορκωτή μετάφραση παρέχεται με υπογραφή, σφραγίδα και υπεύθυνη δήλωση. Σ” αυτή τη δήλωση αναφέρεται ότι το μεταφρασμένο κείμενο είναι μια πλήρη και πιστή μετάφραση του πρωτότυπου εγγράφου. Όταν τα μεταφρασμένα έγγραφά σας χρειάζονται επισημείωση (apostille), μπορείτε να την πάρετε από κάθε ολλανδικό δικαστήριο. Στη συνέχεια, μπορείτε να επικυρώσετε τα μεταφρασμένα έγγραφά σας στο Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας στη Χάγη.

Τιμές

Η τιμή μιας μετάφρασης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως τον αριθμό των λέξεων στο πρωτότυπο κείμενο, την εξειδίκευση και την προθεσμία για το έγγραφο που πρόκειται να μεταφραστεί. Για τη μετάφραση γίνεται χρέωση ανά λέξη. Ανάλογα με τη φύση του πρωτότυπου κειμένου, μπορεί επίσης να συμφωνηθεί μια σταθερή τιμή. Επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες ή μια προσφορά.

Όταν το μεταφρασμένο έγγραφο πρέπει να επικυρώνεται από μια επισημείωση του δικαστηρίου (apostille) (και επικύρωση από το Προξενικό Γραφείο της Ελληνικής Πρεσβείας), μπορώ να το κανονίσω για εσάς με επιπλέον κόστος. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για τις δυνατότητες.