Υπηρεσίες διερμηνείας

Διερμηνέας ολλανδικών νεοελληνικών

Είμαι ορκωτή διερμηνέας και καταχωρήθηκα στο Μητρώο ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών (Rbtv) του Συμβουλίου Νομικής Βοήθειας, το οποίο επιφορτίζεται από τον Υπουργό Ασφάλειας και Δικαιοσύνης με την εφαρμογή του Νόμου περί Ορκωτών Διερμηνέων και Μεταφραστών (Wbtv). Παρέχω υπηρεσίες διερμηνείας από τα Νέα Ελληνικά στα Ολλανδικά και από τα Ολλανδικά στα Νέα Ελληνικά. Η υπηρεσία μπορεί να αποτελείται από ταυτόχρονη ή διαδοχική διερμηνεία. Μια μετάφραση εν’ όψη μπορεί να είναι μέρος αυτής. Πρόκειται για μια προφορική μετάφραση ενός γραπτού κειμένου που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας και σχετίζεται με την πορεία της συνομιλίας.
Δουλεύω τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις, δικηγόρους, συμβολαιογράφους και κυβερνητικούς φορείς, τόσο για τα δικαστήρια όσο και για τις υπηρεσίες της αστυνομίας και των κέντρων αλλοδαπών.

Διερμηνέας για κάθε περίπτωση

Ως διερμηνέας είμαι η διαμεσολαβητής μεταξύ ανθρώπων που δεν μιλούν τη γλώσσα του άλλου. Μεταφράζω σύντομες παρεμβάσεις με μία έως δύο προτάσεις χωρίς σημειώσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις. Μπορώ να χρησιμοποιηθώ ως διερμηνέας συνομιλίας για επικοινωνία μεταξύ ατόμων που δεν έχουν ή δεν έχουν καλή γνώση της ολλανδικής γλώσσας και επιχειρήσεων, της κυβέρνησης, των σχολείων και των παρόχων φροντίδας, π.χ. κατά τη διάρκεια συνομιλιών μεταξύ γιατρού και ασθενούς ή μεταξύ συμβολαιογράφου ή δικηγόρου και πελάτη, αλλά και μεταξύ εργοδότη και εργαζόμένου.
Η διερμηνεία γίνεται σε δύο μορφές: ταυτόχρονη και διαδοχική. Ανάλογα με την περίπτωση, θα επιλέξω την πιο κατάλληλη μορφή. Με ταυτόχρονη διερμηνεία, ακούω τη γλώσσα πηγής και ταυτόχρονα μεταφράζω στη γλώσσα-στόχο (π.χ. στο δικαστήριο ή σε διεθνείς συνεδριάσεις). Με διαδοχική διερμηνεία, ακούω ένα μέρος του μηνύματος στη γλώσσα πηγής και περιμένω μια παύση για μετάφραση του κειμένου στην γλώσσα-στόχο (π.χ. σε συνομιλίες μεταξύ δύο ανθρώπων, δηλώσεις μαρτύρων, συνεντεύξεις εργασίας, εκπαιδευτικές συναντήσεις και συνεντεύξεις τύπου).
Μια υπηρεσία διερμηνείας μπορεί να πραγματοποιηθεί επί τόπου ή μέσω τηλεφώνου ή μέσω Skype ή #Teams.

Τιμές

Χρεώνω μια ωριαία χρέωση για υπηρεσίες διερμηνείας. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες ή μια προσφορά.