Εκμάθηση ελληνικών

Από το 2007 διδάσκω την ελληνική γλώσσα σε αρχάριους και προχωρημένους. Τα μαθήματα γίνονται ατομικά ή σε γκρουπ. Τα βασικά συστατικά των μαθημάτων είναι ανάγνωση, ορθογραφία, ομιλία, κατανόηση και γραμματική. Όλα τα μαθήματα είναι ειδικά προσαρμοσμένα και ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.