Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στην Σιμώνη Ντεβάν μεταφράσεις και εκμάθηση νεοελληνικών, για:

 • (πιστοποιημένες) ορκωτές μεταφράσεις ελληνικών – ολλανδικών
 • (πιστοποιημένες) ορκωτές μεταφράσεις ολλανδικών – ελληνικών
 • (πιστοποιημένες) ορκωτές μεταφράσεις αγγλικών – ολλανδικών
 • (πιστοποιημένες) ορκωτές μεταφράσεις ολλανδικών – αγγλικών
 • (πιστοποιημένες) ορκωτές μεταφράσεις γερμανικών – ολλανδικών
 • (πιστοποιημένες) ορκωτές μεταφράσεις αγγλικών – ελληνικών
 • (πιστοποιημένες) ορκωτές μεταφράσεις ελληνικών – αγγλικών
 • (πιστοποιημένες) ορκωτές μεταφράσεις γερμανικών – ελληνικών
 • μην ορκωτές μεταφράσεις σε άλλους συνδυασμούς γλωσσών
 • επισημείωση μεταφρασμένων εντύπων από το δικαστήριο
 • διερμηνεία ελληνικών – ολλανδικών
 • εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
 • διαμεσολάβηση μεταξύ ελληνόφωνων και ολλανδόφωνων