Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στην Σιμώνη Ντεβάν μεταφράσεις και εκμάθηση νεοελληνικών, για:

  • (πιστοποιημένες) ορκωτές μεταφράσεις ελληνικών – ολλανδικών
  • (πιστοποιημένες) ορκωτές μεταφράσεις ολλανδικών – ελληνικών
  • (πιστοποιημένες) ορκωτές μεταφράσεις αγγλικών – ολλανδικών
  • (πιστοποιημένες) ορκωτές μεταφράσεις γερμανικών – ολλανδικών
  • μην ορκωτές μεταφράσεις σε άλλους συνδυασμούς γλωσσών
  • επισημείωση μεταφρασμένων εντύπων από το δικαστήριο
  • διερμηνεία ελληνικών – ολλανδικών
  • εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
  • διαμεσολάβηση μεταξύ ελληνόφωνων και ολλανδόφωνων