Vertalingen

Vertalingen van algemene aard

Ik verzorg vertalingen van algemene aard (niet-beëdigd) in de volgende talencombinaties

 • vertalingen Grieks – Nederlands
 • vertalingen Nederlands – Grieks
 • vertalingen Grieks – Engels
 • vertalingen Engels – Grieks
 • vertalingen Nederlands – Engels
 • vertalingen Engels – Nederlands
 • vertalingen Duits – Nederlands
 • vertalingen Duits – Grieks
 • vertalingen Duits – Engels

 

Beëdigde vertalingen

Ik verzorg beëdigde vertalingen in de volgende talencombinaties:

 • beëdigde vertalingen Grieks – Nederlands
 • beëdigde vertalingen Nederlands – Grieks
 • beëdigde vertalingen Engels – Nederlands
 • beëdigde vertalingen Nederlands – Engels
 • beëdigde vertalingen Engels – Grieks
 • beëdigde vertalingen Grieks – Engels
 • beëdigde vertalingen Duits – Nederlands
 • beëdigde vertalingen Duits – Grieks
 • beëdigde vertalingen Duits – Engels

 

Ik ben opgenomen in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (Rbtv) bij Bureau btv. Dit is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand, die is aangewezen als beheerder van dit register en door de Minister van Justitie en Veiligheid is belast met enkele uitvoeringsaspecten van de Wet beëdigde tolken en vertalers. Deze wet verplicht bepaalde justitieafnemers om, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, in beginsel alleen tolken en vertalers in te zetten die staan geregistreerd in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Aan inschrijving in het Rbtv zijn bepaalde eisen verbonden ten aanzien van kwaliteit en integriteit.

Documenten die door een beëdigd vertaler vertaald dienen te worden, zijn bijvoorbeeld diploma’s, documenten van de Burgerlijke Stand, statuten, rechterlijke uitspraken en notariële akten. Een beëdigde vertaling voorzie ik van een handtekening, een stempel en een verklaring. In deze verklaring wordt weergegeven dat de vertaalde tekst een volledige en getrouwe weergave is van de oorspronkelijke tekst. Wanneer uw vertaalde documenten moeten worden voorzien van een apostille, kunt u hiervoor terecht bij de Nederlandse rechtbanken. U kunt daarna uw vertaalde documenten laten certificeren bij het Consulair bureau van de Griekse ambassade te Den Haag.

Tarieven

De prijs van een vertaling is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal woorden van de brontekst, de mate van specialisatie en de termijn waarbinnen het stuk vertaald moet worden. Voor een vertaling wordt een tarief per woord in rekening gebracht. Afhankelijk van de aard van de brontekst kan ook een vaste prijs worden afgesproken. Neem contact met mij op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Wanneer het vertaalde document moet worden gelegaliseerd door middel van een apostille (en certificering door het Consulair bureau van de Griekse ambassade), kan ik dat voor u regelen tegen een meerprijs. Neem contact met mij op voor de mogelijkheden.