Privacybeleid

Deze privacyverklaring van Simone de Vaan Vertalingen & Taallessen Nieuwgrieks, gevestigd te Doetinchem, Nederland aan de Harz 21, met website-adres https://www.simonedevaan.nl en KvK registratienummer 09175190, verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers van de door ons geleverde diensten. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website.

Heeft u vragen?
Indien u na het lezen van onze privacyverklaring vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u hierover klachten heeft, neemt u dan contact met ons op: Simone de Vaan Vertalingen & Taallessen Nieuwgrieks, T.a.v. Simone de Vaan, Harz 21, 7007 LR Doetinchem of e-mail: simonedevaan@yahoo.com. Wij zullen u vervolgens op korte termijn benaderen.

Privacy en geheimhouding
Wij zullen alles in het werk stellen om het vertrouwen van klanten en bezoekers van onze website(s) in stand te houden. Wij krijgen immers niet alleen de gebruikelijke klantgegevens, maar vertalen ook bijzondere gegevens die in persoonlijke documenten (kunnen) staan. Het gebruiken, vertalen en opslaan van deze gegevens wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) ‘verwerken’ genoemd. Als beëdigd tolk/vertaler is daarbij niet alleen de AVG op ons van toepassing, maar ook de Wet beëdigde tolken en vertalers. Daarin is onze geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van te vertalen documenten en hun vertalingen opgenomen, of deze vertalingen nu beëdigd worden of niet. Daarom doen wij er alles aan om uw gegevens, teksten en documenten en alle beëdigde en niet-beëdigde vertalingen te beschermen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze gebruiken dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens. Daarnaast of in verband met de inzage kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.
U kunt tevens bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marktonderzoek en verkoopactiviteiten. Indien u geen prijs (meer) stelt op e-mails of andere correspondentie van commerciële aard (onderzoek, direct marketing, telemarketing en/of e-mailmarketing) dan kunt u uzelf afmelden via de (bij de correspondentie) bijgesloten hyperlink. Ook kunt u ons een bericht sturen op bovengenoemd adres.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen
Persoonsgegevens vanwege uitvoering van een van onze diensten: Uw informatie gebruiken wij om de aangeboden dienst uit te voeren zoals overeengekomen. Wanneer u bij ons een opdracht plaatst voor een van onze diensten wordt u bij ons geregistreerd als particuliere klant.
Persoonsgegevens vanwege het opvragen van informatie of een vrijblijvende offerte: In het geval dat u informatie of een vrijblijvende offerte bij ons opvraagt dan worden uw gegevens opgeslagen in ons bestand. Uw gegevens gebruiken wij om u te kunnen benaderen in geval van specifieke vragen of om u een vrijblijvende offerte te doen toekomen. Uw gegevens worden door ons vernietigd zodra deze niet meer relevant zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij u aan ons kenbaar heeft gemaakt dat u op de hoogte wenst te worden gehouden van ons dienstenaanbod.
Persoonsgegevens vanwege elektronische nieuwsbrieven: Wanneer u zich via onze website(s) of middels speciale registratieformulieren heeft opgeven als abonnee van één of meer van door ons verzorgde elektronische nieuwsbrieven. Aanmelding geschiedt door middel van een zogenaamd “double opt-in” proces, dat wil zeggen dat u alleen als abonnee genoteerd wordt wanneer u na aanmelding via de website de instructies opvolgt die u vervolgens per e-mail worden toegezonden. Onderaan iedere nieuwsbrief treft u een hyperlink aan waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor verdere ontvangst van een of meerdere nieuwsbrieven. Indien u zich uitschrijft voor verdere ontvangst van de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens verwijderd uit onze registratie.
Delen van persoonsgegevens: Vanuit de uitvoering van het ambt van beëdigd tolk/vertaler geldt er strikte geheimhouding jegens uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden, behoudens wettelijk voorschrift, alleen gedeeld met een derde partij indien wij een dergelijke partij inschakelen in verband met eventuele tweede correctie of uitbesteding van (een deel van) de werkzaamheden. Een dergelijke derde partij is te allen tijde gebonden aan de geheimhoudingsplicht zoals deze is bedoeld in de Wet beëdigde tolken en vertalers.

Cookies
Wij maken op onze website(s) gebruik van zogeheten “cookies”. Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen en die informatie bevatten. De website instrueert de browser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Wij maken gebruik van zowel “functionele cookies” als “tracking cookies”. De functionele cookies worden gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken door het gedrag van de bezoeker bij te houden en bepaalde voorkeuren op te slaan, bijvoorbeeld bij het aanmelden voor een evenement. De tracking cookies worden gebruikt om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van onze website. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics.
U kunt deze cookies ook uitschakelen. Ga hiervoor naar de instellingen in het menu van uw browser om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. Houdt u er rekening mee dat wanneer u de cookies niet accepteert, u bepaalde functionaliteiten van de website kunt verliezen en/of het gebruiksgemak van de website beperkt wordt.
Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak, zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien u een account hebt en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra u uw browser sluit.
Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert, wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel dat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op de(ze) website(s) kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe gebruiken wij gegevens?
Wij gebruiken de persoonsgegevens die in ons bezit zijn voor het uitvoeren van de diensten waarvoor bij ons een opdracht is geplaatst.
Marktonderzoek: We gebruiken uw gegevens voor analyses, al dan niet verrijkt met gegevens uit externe bronnen, teneinde beter inzicht te krijgen in het koopgedrag en koopwensen van onze gebruikers. Deze gegevens stellen ons in staat om diensten te ontwikkelen waarbij er zoveel als mogelijk rekening gehouden wordt met de wensen van onze gebruikers.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
Persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en niet verkocht aan derden.
Onder bepaalde omstandigheden delen wij persoonsgegevens wel met derde partijen. Dit gebeurt echter altijd onder strikte contractuele voorwaarden, waaronder een geheimhoudingsbeding.
Collega-Beëdigd tolken of vertalers: In het geval van tweede correctie of uitbesteding van (een deel van) de werkzaamheden. Ambtshalve geldt er een strikte geheimhouding jegens al uw (persoons)gegevens.
Marketingpartners: In verband met onze marketing- en (markt)onderzoeksactiviteiten kan het zijn dat wij persoonsgegevens delen met de marketingbureaus waarmee wij samen werken.
Websites: Onze websites worden geschreven en gehost door derde partijen. Op het moment dat een gebruiker zich om enige reden registreert op een website geschiedt deze registratie derhalve bij een dergelijke derde partij.

Waar worden persoonsgegevens opgeslagen?
Onze gegevens worden hetzij op onze eigen servers opgeslagen, hetzij op servers van derden. Deze servers zijn gestationeerd binnen de Europese Unie.

Hoe lang we uw data bewaren
In het kader van de bewijsplicht jegens het bureau btv van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de fiscale bewaarplicht zullen wij uw persoonlijke gegevens zeven jaar lang bewaren. Na die tijd worden uw contact- en factuurgegevens verwijderd. De vertaalbestanden bewaren we, omdat deze belangrijk zijn voor onze bedrijfsvoering en aansprakelijkheid. Beëdigde vertalingen blijven onbeperkt geldig en wij kunnen daarvoor tot in lengte van dagen ter verantwoording worden geroepen. Daarnaast staan onze vertalingen vol klantspecifieke terminologie die wij in een volgende vertaling voor dezelfde klant weer hanteren met het oog op consistentie en een goede kwaliteit. Verder moet het mogelijk blijven om een vertaling nogmaals te verstrekken.
Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die zich geregistreerd hebben op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten u hebt over uw data
Als u een account hebt op deze site of u hebt reacties achtergelaten, dan kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we uw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Heeft u een klacht?
Klachten omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u bij ons kenbaar maken op bovenstaand adres. Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.