Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Η Simone de Vaan Vertalingen & Taallessen Nieuwgrieks φροντίζει για την αξιοπιστία και την επικαιρότητα των δεδομένων που προσφέρονται μέσω των ιστότοπων και/ή των ηλεκτρονικών ενημερωτικών δελτίων, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα και την πληρότητά τους. Η Simone de Vaan Vertalingen & Taallessen Nieuwgrieks δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε ανακρίβειες ή ελλιπείς πληροφορίες που παρέχονται, ούτε για ζημιές που οφείλονται σε προβλήματα που προκαλούνται από ή είναι εγγενή στη διανομή πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου. Οι αναφορές σε ιστότοπους που δεν συντηρούνται από τη Simone de Vaan Vertalingen & Taallessen Nieuwgrieks περιλαμβάνονται καθαρά ως πληροφορίες για τον επισκέπτη. Παρόλο που η Simone de Vaan Vertalingen & Taallessen Nieuwgrieks είναι επιλεκτικά όσον αφορά τους ιστότοπους στους οποίους γίνεται αναφορά, δεν είναι εγγυημένο το περιεχόμενο ή/και τη λειτουργία του, ούτε για την ποιότητα οποιωνδήποτε προϊόντων ή/και υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτά. Η Simone de Vaan Vertalingen & Taallessen Nieuwgrieks δεν εγγυάται ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα ή άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται σε αυτό θα λαμβάνονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία εγκαίρως και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες της μη λήψης ή της επεξεργασίας τους πολύ αργά.
Όλες οι πληροφορίες, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, οι εικονογραφήσεις και οι σχεδιασμοί του ή/και στον ιστότοπο (στους ιστότοπους) προστατεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτό συνεπάγεται ότι, υπό την επιφύλαξη νομικών εξαιρέσεων, δεν επιτρέπεται ρητώς η αναπαραγωγή του περιεχομένου (αυτό περιλαμβάνει το «πλαίσιο»), η διανομή, η διάδοση ή η διάθεσή του σε τρίτους έναντι αμοιβής, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Simone de Vaan Vertalingen & Taallessen Nieuwgrieks. Η προηγούμενη γραπτή άδεια της Simone de Vaan Vertalingen & Taallessen Nieuwgrieks απαιτείται για τη δημιουργία υπερ-συνδέσμου προς (οποιαδήποτε σελίδα) αυτού του ιστότοπου.