Υπηρεσίες διερμηνείας

Υπηρεσίες διερμηνείας Νεοελληνικών ↔ Ολλανδικών

Είμαι ορκωτή διερμηνέας και καταχωρήθηκα στο μητρώο των ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών του Συμβουλίου Νομικής Βοήθειας, το οποίο επιφορτίζεται από τον Υπουργό Ασφάλειας και Δικαιοσύνης με την εφαρμογή του Νόμου περί Ορκωτών Διερμηνέων και Μεταφραστών (Wbtv). Παρέχω υπηρεσίες διερμηνείας από τα Νέα Ελληνικά στα Ολλανδικά και από τα Ολλανδικά στα Νέα Ελληνικά. Η υπηρεσία μπορεί να αποτελείται από ταυτόχρονη ή διαδοχική διερμηνεία. Μια μετάφραση εν’ όψη μπορεί να είναι μέρος αυτής.

Υπηρεσία διερμηνείας για κάθε περίπτωση

Η διερμηνεία γίνεται σε δύο μορφές: ταυτόχρονη και διαδοχική. Ανάλογα με την περίπτωση, θα επιλέξω την πιο κατάλληλη μορφή. Με ταυτόχρονη διερμηνεία, ακούω τη γλώσσα πηγής και ταυτόχρονα μεταφράζω στη γλώσσα-στόχο (π.χ. στο δικαστήριο ή σε διεθνείς συνεδριάσεις). Με διαδοχική διερμηνεία, ακούω ένα μέρος του μηνύματος στη γλώσσα πηγής και περιμένω μια παύση για μετάφραση του κειμένου στην γλώσσα-στόχο (π.χ. σε συνομιλίες μεταξύ δύο ανθρώπων, δηλώσεις μαρτύρων, συνεντεύξεις εργασίας, εκπαιδευτικές συναντήσεις και συνεντεύξεις τύπου). Ένα παράδειγμα είναι οι διερμηνείες συνομιλίας. Αυτή η μορφή γίνεται επί τόπου ή τηλεφωνικώς. Ως διερμηνέας, είμαι η διαμεσολαβητής μεταξύ μερικών ανθρώπων που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Μεταφράζω σύντομες παρεμβάσεις μιας ή δύο προτάσεων χωρίς σημειώσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις. Μπορώ να χρησιμοποιηθώ ως διερμηνέα συνομιλίας για την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων που δεν έχουν (καλή) γνώση της ολλανδικής γλώσσας και της κυβέρνησης, των σχολείων και των παρόχων φροντίδας, συχνά κατά τη διάρκεια συνομιλιών μεταξύ γιατρών και ασθενών ή στον νομικό τομέα μεταξύ δικηγόρων και πελατών. Μια μετάφραση εν’ όψη είναι η προφορική μετάφραση ενός γραπτού κειμένου, για παράδειγμα ενός κειμένου που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας συνομιλίας και σχετίζεται με την πορεία της συνομιλίας.

Ορκωτή διερμηνέας

Είμαι εγγεγραμμένη ως ορκωτή διερμηνέας στο μητρώο ορκωτών διερμηνέων και μεταφραστών και εργάζονται ανεξάρτητη και ουδέτερη για παράδειγμα για συμβολαιογράφους και κυβερνητικούς οργανισμούς τόσο για τα δικαστήρια όσο και για τις αστυνομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αλλοδαπών.

Τιμές

Για υπηρεσίες διερμηνείας υπολογίζω μια αμοιβή ανά ώρα. Επικοινωνήστε μαζί μου για περισσότερες πληροφορίες ή μια προσφορά.