Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στην Σιμώνη Ντεβάν μεταφράσεις και εκμάθηση νεοελληνικών, για:

 • (πιστοποιημένες) μεταφράσεις Ελληνικών – Ολλανδικών
 • (πιστοποιημένες) μεταφράσεις Ολλανδικών – Ελληνικών
 • (πιστοποιημένες) μεταφράσεις Ολλανδικών – Αγγλικών
 • (πιστοποιημένες) μεταφράσεις Αγγλικών – Ολλανδικών
 • (πιστοποιημένες) μεταφράσεις Αγγλικών – Ελληνικών
 • (πιστοποιημένες) μεταφράσεις Γερμανικών – Ελληνικών
 • (πιστοποιημένες) μεταφράσεις Γερμανικών – Ολλανδικών
 • επισημείωση μεταφρασμένων εντύπων από το δικαστήριο
 • διερμηνεία Ελληνικών – Ολλανδικών
 • εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
 • διαμεσολάβηση μεταξύ ελληνόφωνων και ολλανδόφωνων