Καλώς ήρθατε

Καλώς ήρθατε στην Σιμώνη Ντεβάν μεταφράσεις και εκμάθηση νεοελληνικών, για:

  • (πιστοποιημένες) μεταφράσεις Ελληνικών – Ολλανδικών
  • (πιστοποιημένες) μεταφράσεις Ολλανδικών – Ελληνικών
  • (πιστοποιημένες) μεταφράσεις Αγγλικών – Ελληνικών
  • (πιστοποιημένες) μεταφράσεις Γερμανικών – Ελληνικών
  • επισημείωση μεταφρασμένων εντύπων από το δικαστήριο
  • διερμηνεία Ελληνικών – Ολλανδικών
  • εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας
  • διαμεσολάβηση μεταξύ ελληνόφωνων και ολλανδόφωνων