Vertalingen Nieuwgrieks

Vertalingen van algemene aard

Ik verzorg vertalingen vanuit het Nieuwgrieks naar het Nederlands en vanuit het Nederlands naar het Nieuwgrieks.

Beëdigde vertalingen Nieuwgrieks → Nederlands en Nederlands Nieuwgrieks

Ik verzorg beëdigde vertalingen van het Nieuwgrieks naar het Nederlands en van het Nederlands naar het Nieuwgrieks. Ik ben opgenomen in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers (Rbtv) bij Bureau btv. Dit is onderdeel van de Raad voor Rechtsbijstand, die is aangewezen als beheerder van dit register en door de Minister van Justitie is belast met enkele uitvoeringsaspecten van de Wet beëdigde tolken en vertalers. Deze wet verplicht bepaalde justitieafnemers om, in het kader van straf- en vreemdelingenrecht, in beginsel alleen tolken en vertalers in te zetten die staan geregistreerd in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Aan inschrijving in het Rbtv zijn bepaalde eisen verbonden ten aanzien van kwaliteit en integriteit.

Documenten die door een beëdigd vertaler vertaald dienen te worden, zijn bijvoorbeeld diploma’s, documenten van de Burgerlijke Stand, statuten, rechterlijke uitspraken en notariële akten. Een beëdigde vertaling wordt voorzien van een handtekening, een stempel en een verklaring. In deze verklaring wordt weergegeven dat de vertaalde tekst een volledige en getrouwe weergave is van de oorspronkelijke tekst. Sommige documenten moeten voorzien worden van een apostille.

Apostille

Nederland is aangesloten bij het zogenaamde apostilleverdrag. De landen die hieraan meedoen legaliseren het document met een apostille-stempel of -sticker bij de rechtbank. Daarna is het document klaar voor gebruik in alle deelnemende landen. Documenten waarvoor het apostilleverdrag geldt zijn documenten van rechterlijke instanties (bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie (OM), een griffier of een gerechtsdeurwaarder), administratieve documenten (bijvoorbeeld getuigschriften, diploma’s en akten van de burgerlijke stand), notariële akten en officiële verklaringen op onderhandse stukken (bijvoorbeeld verklaringen over de registratie of het bestaan van een document op een bepaalde datum). Voor een eventuele apostillestempel kunt u terecht bij de Rechtbank van Zutphen. Hier is mijn handtekening gedeponeerd.

Tarieven

De prijs van een vertaling is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het aantal woorden van de brontekst, de mate van specialisatie en de termijn waarbinnen het stuk vertaald moet worden. Voor een vertaling wordt een tarief per woord in rekening gebracht. Afhankelijk van de aard van de brontekst kan ook een vaste prijs worden afgesproken. Neem contact met mij op voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Wanneer het vertaalde document moet worden gelegaliseerd door middel van een apostille, kan ik dat voor u regelen tegen een meerprijs. Neem contact met mij op voor de mogelijkheden